สร้างเมื่อ :
Download Client Full

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.8 GB Direct Link Website#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Direct Link CDN#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#2 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#3 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#4 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#5 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#6 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#7 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#8 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#9 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.8 GB Google Drive#10 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที
Type Flie Size Upload Description Download
Patch Update ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 484 MB Google Drive#1 สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทไม่ผ่าน
Patch Update ประจำวันที่ XX 50 MB Google Drive#2 สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทไม่ผ่าน
Patch Update ประจำวันที่ XX 50 MB Google Drive#3 สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทไม่ผ่าน
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทประจำสัปดาห์ไม่ผ่านให้แจ้ง Inbox Fanpage เพื่ออัพโหลดแพทประจำสัปดาห์ที่มีปัญหา
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop