แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และจะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบกิลด์วอร์ในวันนั้นๆ

การจัดอันดับจะคิดจากการนับคะแนนเฉพาะการครองปราสาท ที่มีคะแนนสูงสุดเพียงหลังเดียวต่อกิลด์เท่านั้น

หากคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจำนวนยึดครองปราสาทได้เยอะที่สุด

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุน Tournament ละ 5000 บาท (กิลด์25+คน) และ 3000 บาท สำหรับ (กิลด์18+คน)

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินจัดอันดับหลังจบ Tournament ทันที รวมถึงเงินค่านอนวัด

หากมา แต่มาน้อยกว่า 12 คน ( 1 ปาร์ตี้ ) จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที (เช็คจากจำนวนไอพีเครื่อง กันพวกออน3-4จอเพื่อให้ครบ)

หากขาดวอร์จะถูกตัดเงินสนับสนุน ครั้งละ 500 บาท (เป็นไปได้ขอให้มาเข้าร่วมกันให้เต็มที่)

หากพบกิลด์ใด มาร่วมกิลด์วอร์หลัง 21.20 (ไม่พบการมาเล่น Zone หรือชน Zone ถือว่าขาดวอร์ทันที) จะถูกตัดสิทในการรับเงินรางวัลและ Support ปั้มกิลด์วอร์นั้นๆทันที

ทุกคนที่จะเข้าร่วม War ในช่วง Tournament ต้องมีกิลด์ทุกตัวละคร รวมถึงกิลด์ที่จะป่วนชาวบ้าน ถ้าพบกิลด์ใดไม่ใส่รูปกิลด์หรือไม่มีกิลด์และเข้ามาเล่นปั่นป่วนในแมพ War จะโดนแบน 7 วัน

 

 

กติกาการเก็บคะแนน
เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ตามภาพ จะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง

หากว่า ตีบ้านได้ 2 หลัง ขึ้นไปจะคิดคะแนนของบ้านที่ได้ คะแนนเยอะที่สุด และเงินรางวัลหลังเยอะสุด เพียงหลังเดียว

(ตัวอย่าง ตีได้บ้าน 5000บาท 1 คะแนน และ 3000บาท 1.6 คะแนน รางวัลที่จะได้รับคือ 5000บาท และ 1.6 คะแนน)

(หากกิลด์สำรองหรือกิลด์สองได้บ้าน หากชื่อกิลด์บ่งบอกว่าเป็นกิลด์2หรือกิลด์สาขา จะไม่ได้รับคะแนนจัดอันดับใดๆ แต่จะได้รับเงินรางวัลปรกติ)

กิลด์สำรองหรือพันใจสามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ห้ามตีหินหรือสลับหินเด็ดขาดหากเพลี่ยงพล้ำ ถ้าเป็นหินธงของฝ่ายตัวเองห้ามตีถ้าตีจะไม่ได้รับคะแนนและเงินรางวัลในวอร์นั้นๆ)

กิลด์สาขาหรือพันใจ สามารถช่วยกันชั้นเดียวกันได้ตามปรกติ แต่ห้ามตีหินหรือสลับหินเด็ดขาดหากเพลี่ยงพล้ำ

 

 

**กฎสำหรับกิลด์พันธ์ รวมถึงกิลด์สาขา**
ให้ใช้รูปกิลด์ต่างกัน ให้เห็นอย่างชัดเจน
ห้ามปิดรูปกิลด์ระหว่างเวลา Guild War เด็ดขาด ถ้าพบเห็นตัดสิทการรับรางวัลในวอร์นั้นทันที

เพื่ออ้างการตีสลับ เมื่อเห็นว่า
กิลด์ตัวเองเริ่มเสียเปรียบ ตัดสิทธิ์ทุกรางวัล
(การเช็ค เราเช็คด้วยสายตาเราเอง และใช้ข้อมูลการเล่นควบคู่ในการตัดสิน)คะแนนรวมอันดับที่ 1 - 40,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 2 - 30,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 3 - 20,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 4 - 10,000 บาท


* หมายเหตุ ทุกวอร์ ยังมีการแจกเงินรางวัล เงินสดเหมือนเดิม 
สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์20คนขึ้นไปแต่ไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 500 บาท เบิกหลังจบ Tournament

***ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

 

ตาราง Guild War Tournament Season.2

 

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

payg_cas01

Bright Arbor

prtg_cas01

Kriemhild

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas02

Eeyorbriggar

payg_cas02

Scarlet Palace

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas05

Rothenburg

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas03

Nuernberg

วันที่ 11 มิถุนายน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน 

2500 บาท

1.4 คะแนน 

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

วันที่ 14 มิถุนายน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

Prtg_cas01

Kriemhild

Prtg_cas02

Swanhild

Prtg_cas04

Skoegul

Prtg_cas05

Gondul 

Gefg_cas01

Repherion

Gefg_cas02

Eeyorbriggar

Gefg_cas04

Bergel

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuenberg

aldeg_cas05

Rothenburg

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas04

Wuerzburg

วันที่ 18 มิถุนายน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

วันที่ 21 มิถุนายน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

payg_cas01

Bright Arbor

prtg_cas01

Kriemhild

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas02

Eeyorbriggar

payg_cas02

Scarlet Palace

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas05

Rothenburg

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas03

Nuernberg

วันที่ 25 มิถุนายน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

วันที่ 28 มิถุนายน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

Prtg_cas01

Kriemhild

Prtg_cas02

Swanhild

Prtg_cas04

Skoegul

Prtg_cas05

Gondul

Gefg_cas01

Repherion

Gefg_cas02

Eeyorbriggar

Gefg_cas04

Bergel

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuenberg

aldeg_cas05

Rothenburg

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas04

Wuerzburg

วันที่ 2 กรกฏาคม

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

วันที่ 5 กรกฏาคม

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

payg_cas01

Bright Arbor

prtg_cas01

Kriemhild

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas02

Eeyorbriggar

payg_cas02

Scarlet Palace

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas05

Rothenburg

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas03

Nuernberg

วันที่ 9 กรกฏาคม

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

2500 บาท

1.6 คะแนน

วันที่ 12 กรกฏาคม

2500 บาท

1.6 คะแนน

2500 บาท

0.8 คะแนน

2500 บาท

1 คะแนน

3000 บาท

0.6 คะแนน

4000 บาท

0.4 คะแนน

5000 บาท

0.2 คะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

2000 บาท

ไม่มีคะแนน

10KCC

ไม่มีคะแนน

2500 บาท

1.2 คะแนน

2500 บาท

1.4 คะแนน

 

 

 

ตารางคะแนน Tournament Season.2

อันดับ 

ชื่อกิลด์

Master

คะแนนรวม

หมายเหตุ

1 a|L�Star�In�the�p|z` Ca|amInE` 10.6 นอนวัด 2 ครั้ง
2 D0NTCAREINYOURAREAYAA. พี่เสยยอดมวยไทยแปดพศ.  10.0 นอนวัด 3 ครั้ง
3 PE2O21 911GT3RS• 8.2 ไม่ได้รับคะแนนและเงินรางวัลเนื่องจากมีการร้องเรียนของฝั่ง Plz และ Liger ตีสลับบ้าน Round2 นอนวัด 3 ครั้ง
4 [C]ele[B]ri[T]ies~• PI`KA`JU`  7.0 นอนวัด 5 ครั้ง
5 �[M]�i�x�e�r�1 MENTOS.  6.8 ไม่ได้รับคะแนนและเงินรางวัลเนื่องจากมีการร้องเรียนของฝั่ง Plz และ Liger ตีสลับบ้าน Round2 นอนวัด 2 ครั้ง
6 -`Offdek`- mOdes` 6.2 นอนวัด 1 ครั้ง
6 Void�Eater ""N""  6.2 นอนวัด 3 ครั้ง
7 [-InspireGreat`z-] นัสๆตองขอทีนึงดิ.  3.2 นอนวัด 2 ครั้ง
8 •`Redskull`• ``KilL€R``  2.8 นอนวัด 7 ครั้ง
9 HORROR�GUILD` `เพียงเรา.,*  1.8 นอนวัด 3 ครั้ง
10 `[It]`MeMoR!es`• `มึงมันโง่ไอ้ควาย`  1.4 นอนวัด 6 ครั้ง
11 [�-�VANTAGE�-�] UNLOVEABLE. 1.2 นอนวัด 3 ครั้ง ร่วม Round2
12 [๐บ้านแตกอย่าแปลกใจ๐] เลียหิหมาขาด`  1.0 ไม่ได้รับคะแนนและเงินรางวัลเนื่องจากมีการร้องเรียนของฝั่ง Plz และ Liger ตีสลับบ้าน Round2 นอนวัด 5 ครั้ง
12 [M]�i�x�e�r.2 TAOKYZ. 1.0 นอนวัด 8 ครั้ง
13 [-�InferiorZ`|�RepeL�-] FLINTSTONES  0.6 ร่วม Round9 นอนวัด 1 ครั้ง
14 >`!�a�o�ะ�!�n�o�ะ�`< ,Q".NKS."Q,  xxx นอนวัด 10 ครั้ง
15 LIGER�GUILD ชื่ออะไร  xxx นอนวัด 10 ครั้ง
16 G�u�a�r�d�i�a�n�s` `ณ๊OJหมูกs:ท:  xxx XXXXXXXXXX
17 โล้นซ่า`ห้าห้าห้าบวก แมวส้มงุ้ยๆ`  xxx นอนวัด 8 ครั้ง