สร้างเมื่อ :
LIST UPDATE ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564
Description รายละเอียดกิจกรรม

  LIST UPDATE ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

   


  1. เพิ่มกิจกรรม Slot Jackpot 7 ชั้น V.20 (รางวัลชั้นบนสุด คือ Golden Angel Wing [1] ) ค่าเล่นชั้นแรก 500k ชั่นต่อๆไป50k หรือใช้ Slot Jackpot Ticket ในการเล่น (ทุกการเล่นจะแบ่งยอดเงินกองกลาง Jackpot สะสม 200k
  ทุกครั้งที่เล่นมีโอกาศ ได้รับยอด Jackpot 5% - 95%) และทุกการเล่นแต่ละชั้นจะได้1แต้มจัดอันดับ แจก 3 อันดับสูงสุด อันดับ 1. Costume Phoenix Wing + เงินสด 5000 บาท (ASPD+1 MATK+2% ลดร่าย1% +Drop15% & +Exp 15% และแบกน้ำหนัก 500 หน่วย)
  + กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) + กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) รวมทั้งหมด 3 อย่าง
  / อันดับ2. กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) และได้รับ กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) + เงินสด 3000 บาท รวมทั้งหมด 2 อย่าง
  / อันดับ3. เลือกได้ 1 อย่าง ระหว่าง กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) หรือ กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) + เงินสด 2000 บาท รวมทั้งหมด 1 อย่างเท่านั้น
  ตัดแต้มแจกอัพเดทครั้งต่อไป 11 สิงหาคม 2564

    

   

  2. เพิ่มกิจกรรม Lucky Roulette V.20 (ของแรร์ คือ Elephangel TH / Bravery Bag [1]) ค่าเล่น 500k หรือใช้ Roulette Ticket ในการเล่น (ทุกการเล่นจะแบ่งยอดเงินกองกลาง Jackpot สะสม 100k
  ทุกครั้งที่เล่นมีโอกาศ ได้รับยอด Jackpot 5% - 95%) ทุกๆการเล่น1 ครั้ง จะได้รับแต้มอันดับ 1 แต้ม แจก 3 อันดับสูงสุด อันดับ 1. Costume Phoenix Wing + เงินสด 5000 บาท (ASPD+1 MATK+2% ลดร่าย1% +Drop15% & +Exp 15% และแบกน้ำหนัก 500 หน่วย)
  + กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) + กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) รวมทั้งหมด 3 อย่าง
  / อันดับ2. กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) และได้รับ กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) + เงินสด 3000 บาท รวมทั้งหมด 2 อย่าง
  / อันดับ3. เลือกได้ 1 อย่าง ระหว่าง กล่องออฟชั่นลดระยะเวลาร่ายเวทย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, รองเท้า) หรือ กล่องออฟชั่นกันกึ่งมนุษย์1% (เลือกได้ TIER II หรือ TIER III 1ส่วน โล่, ผ้าคลุม, เกราะ, หมวก) + เงินสด 2000 บาท รวมทั้งหมด 1 อย่างเท่านั้น
  ตัดแต้มแจกอัพเดทครั้งต่อไป 11 สิงหาคม 2564

   

  3. เพิ่ม EXP 50% ต่อเวลากิจกรรม Bonus Time ระหว่าง 11 - 18 สิงหาคม 2564 สำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Tournament 3
  (Exp เพิ่มขึ้น 50% ในช่วงเวลาดังกล่าง วันละ 5เวลา ดังนี้ 1. เวลา 02.00-04.00 / 2. เวลา 06.00-08.00 / 3. เวลา 10.00-12.00 / 4. เวลา 14.00-16.00 / 5. เวลา 18.00-23.59)

   

  4. เปลี่ยนสีชื่อในตู้ เติมสะสม Cash Bonus Shop (สีน้ำเงิน)

   

  5. เปลี่ยนของแถมโปรเติมเงิน เป็น Costume Box V.15 และ Lucky Refill V.5 (สุมรับครอส Costume Shadow Coat หรือ Costume Shadow Mail)

   

  6. โปรเติมเงิน ระหว่างวันที่ 11 - 18 สิงหาคมก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ (ทุกๆการเติมเงินสะสมครบ 1,000 บาท จะได้รับ Slot Jackpot Ticket และ Roulette Ticket อย่างละ 1 ชิ้น )

   

  7. จัดอันดับนักล่า MVP อันดับ 1. 1000บาท อันดับ 2. 500บาท อันดับ 3. 300บาท (เก็บแต้มระหว่างวันที่ 11 - 18 สิงหาคม ก่อนปิดปรับปรุง)

   

   

  8. กิจกรรม Refine Challenge V.9 ราคาหมวก Refine Hat V.9 ใบละ 30 Point เป็นราคาพื้นฐาน
  จัดอันดับ ผู้ตี+ส่งแต้ม แจกรางวัล 3 อันดับ แจกดังนี้ (ตัดแต้ม 18 สิงหาคม 2564) อันดับ 1. 5,000 บาท อันดับ 2. 3,000 บาท อันดับ 3. 2,000 บาท
  จัดอันดับ ผู้ล่าของ[]มาส่งแลกแต้มซื้อหมวก แจกรางวัล 3 อันดับ แจกดังนี้

  (ตัดแต้ม 18 สิงหาคม 2564) อันดับ 1. 5,000 บาท อันดับ 2. 3,000 บาท อันดับ 3. 2,000 บาท

  กิจกรรมตี+ Refine Challenge จะแยกเป็น 2 ส่วน (ตัดแต้มแจกอันดับวันที่ 18 สิงหาคม 2564)

  โดยสามารถนำของ [] ต่างๆมาแลกแต้มได้ที่ NPC Equipment Research และทุกๆการแลกจะได้แต้มสะสมไว้จัดอันดับและซื้อหมวก Refine Hat V.9 จัดอันดับแจกดังนี้ !!

  อันดับ 1. 5,000 บาท

  อันดับ 2. 3,000 บาท

  อันดับ 3. 2,000 บาท

  รายการของทั้งหมดที่รับแลกเป็นแต้มมีดังนี้  (10k = 1แต้ม)

  Silk Robe [1]   70,000   แต้ม   
  Saint's Robe [1]   40,000   แต้ม
  Padded Armor [1]   35,000   แต้ม
  Shoes [1]   80,000   แต้ม
  Buckler [1]   120,000   แต้ม
  Boots [1]   170,000    แต้ม
  Guard [1]   450,000   แต้ม
  Shield [1]   120,000   แต้ม
  Chain Mail [1]   90,000   แต้ม
  muffler[1]   130,000   แต้ม
  tights [1]   400,000   แต้ม
  Saber[3]   1,400,000   แต้ม
  Gladius[3]   250,000   แต้ม
  Haedonggum[2]   1,000,000   แต้ม
  Jamadhar[1]   45,000   แต้ม
  Jur[3]   80,000   แต้ม
  Gakkung Bow[2]   300,000   แต้ม
  Arbalest[2]   500,000   แต้ม
  Damascus[2]   60,000   แต้ม
  Manteau [1]   450,000   แต้ม
  Full Plate [1]   200,000   แต้ม
  Muramasa   200,000   แต้ม
  Mirror_Shield[1]   300,000   แต้ม

  โดยแต้มสามารถใช้ซื้อ หมวก Refine Hat V.9 ได้ตามปรกติ (ส่วนของแต้มจัดอันดับจะแยกกันไม่หาย) 

  โดยหมวก สามารถนำมาแลกรางวัลได้ที่ NPC Refine Challenge V.9 ซ้ายมือข้างๆ NPC Equipment Research หากตี ได้ระดับดังนี้

  +5 สามารถเลือกแลกได้  (1. White War Box 250 จำนวน 10 กล่อง หรือ 2. Blue War Box 250 จำนวน 10 กล่อง 3. Elite Siege 4 กล่อง) และได้รับแต้มจัดอันดับ + 10 แต้ม

  +6 สามารถเลือกแลกได้ (1. Enriched Elunium 3 เม็ด หรือ 2. Enriched Oridecon 3 เม็ด) และได้รับแต้มจัดอันดับ + 30 แต้ม

  +7 สามารถเลือกแลกได้ (1. Token Alteration 1 เม็ด หรือ 2. Refine Protection 1 ชิ้น หรือ 3. Lucky Craft 100% 1 ชิ้น 4. Zealotus Dollris [1] 1 ชิ้น) และได้รับแต้มจัดอันดับ + 80 แต้ม

  +8 สามารถเลือกแลกได้ (1. Angpao Voucher 1 ชิ้น หรือ 2. Gold Token Alteration 1 เม็ด หรือ 3. Crown of Deceit [1]  1ชิ้น 4. Well-Chewed Pencil 1ชิ้น 5. Rideword Hat [1] 1ชิ้น จำกัด10อัน) และได้รับแต้มจัดอันดับ + 200 แต้ม

  +9 สามารถเลือกแลกได้ (1. Costume Flaming Majestic Gold 1 อัน หรือ 2. Costume Cons Of Fire 1 อัน หรือ 3. Costume Flag Of Warrior 1 อัน) และได้รับแต้มจัดอันดับ + 500 แต้ม (จำกัด10ชิ้น)

  จัดอันดับ ผู้ตี+ส่งแต้มแลกรางวัล 3 อันดับ แจกดังนี้ (ตัดแต้ม 18 สิงหาคม 2564)

  อันดับ 1. 5,000 บาท

  อันดับ 2. 3,000 บาท

  อันดับ 3. 2,000 บาท

   

  9. เนื่องจากตอนนี้ กิจกรรม Special War Tournament มีที่ 2 อยู่ 3 กิลด์ จากที่คุยกับแต่ละกิลด์แล้ว หากไม่รวมยอดเงินหารกัน จะต้องมีการแข่งจัดดวลกิลด์ที่คะแนนเสมอเพื่อชิง อันดับ 2 เพื่อชิงเงินรางวัลของอันดับ2
  และตอนนี้น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ที่2 น่าจะมี 3 อันดับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้จบและแจกรางวัลแบบรวดเร็ว ให้ ที่ 2 ทั้ง 3 กิลด์ แจ้งวันที่สะดวกนัดดวลกันได้ทันที โดนจะแข่งแบบ พบเจอกันทั้งหมด
  9.1 D0NTCAREINYOURAREAYAA. พบ โล้นซ่า`ห้าห้าห้าบวก
  9.2 D0NTCAREINYOURAREAYAA. พบ PE2O21
  9.3 PE2O21 พบ โล้นซ่า`ห้าห้าห้าบวก
  และสรุปคะแนนรวม จากการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมด (สามารถเลือกแข่งก่อนหลังได้ไม่จำเป็นต้องเรียง 9.1 9.2 9.3 )

   

  10. หลังจบกิจกรรม Special War Tournament จะมีกิจกรรม Zone Battle 2Guild Vs 2Guild แข่งในวันอังคารต่อ (กิลด์ละ26 รวมที่จะต้องแข่งคือ 52 Vs 52)

   

   

  11. เพิ่มระบบ Book Of Growth รอบที่ 7  พิกัด Morocc 152 143 (การจุติ ครั้งที่ 3 จะได้รับ Costume Limited ติดตัวละคร Costume Oracle Ring ส่วน Lower เดลไม่ได้ โจมตีและป้องกันกึ่งมนุษย์2% +Drop10% & +Exp 10% และแบกน้ำหนัก 500 หน่วย)
  (การจุติ ครั้งที่ 5 จะได้รับ Costume Limited ติดตัวละคร Costume Aqua Crystal Ring ส่วน Middle เดลไม่ได้ โจมตีและป้องกันกึ่งมนุษย์2% +Drop10% & +Exp 10% และแบกน้ำหนัก 500 หน่วย) (การจุติรอบที่7 จะได้รับ Shadow Accessory I ติดตัวละครเดลไม่ได้ ส่วนประดับ  คุณสมบัติ ASPD+1 ป้องกันกึ่งมนุษย์1% โจมตีกึ่งมนุษย์1% Exp+15% Drop+15% แบกน้ำหนัก+500)

  สุ่ม 1 ใน 10 เล่มด้านล่าง (หากได้ไม่ตรงสายหรือไม่พอใจในสมุดสามารถใช้เงินสุ่มสมุดใหม่ได้ เมื่อ Lv.99 โดยจะเสียเงินในการสุ่มสมุดใหม่ครั้งละ 5m)
  - Attack Growth Book (Atk Rate+3%)
  - Defend Growth Book (Def Rate+3%)
  - Mystic Growth Book (Matk Rate+3%)
  - Spell Growth Book (Mdef Rate+3%)
  - Accurate Growth Book (Hit +10)
  - Dodge Growth Book (Flee +10)
  - Fatal Growth Book (Critical +5%)
  - Rapidity Growth Book (Aspdrate +5%)
  - Life Growth Book (Maxhp+3%)
  - Stamina Growth Book (Maxsp+3%) 

  เงื่อนไขการ Rebirth

  1.  (เลือกสมุดซ้ำได้ ไม่เกิน 3 เล่ม)

  2. ผู้เล่นจะทำการสะสมหนังสือ ได้สูงสุดไม่เกิน 7 ครั้ง หรือ มี Book Of Growth ไว้ในครอบครองได้สูงสุดไม่เกิน 7 เล่มนั่นเอง  

  โดยเงื่อนไข ที่จะได้ Book Of Growth มาครอบครอง ในแต่ละครั้ง 

   ผู่เล่นจะต้อง ถูกรีกลับไปเลเวล 1 ใหม่ ในอาชีพ Class 1-1 เมื่อทำเควสน์รับ Book Of Growth ( ไม่สามารถเปลี่ยนสายอาชีพได้ ตัวอย่างถ้าเพื่อนๆเป็น Wizard เลเวล 99 ก็จะกลายเป็น Mage เลเวล 1  และเริ่มต้นเก็บเลเวลใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลได้ตรงกับเงื่อนใขในการเปลี่ยนอาชีพ Class2 ( มีจ็อบเลเวลคลาส 1 ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป) สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพคลาสสองได้ทันที ไม่ต้องทำเควสน์เปลี่ยนอาชีพซ้ำ) 

  โดย อัตราการเก็บเลเวลจะยากขึ้นเรื่อยๆ ในการ สะสมหนังสือ แต่ละครั้งของตัวละคร ดังนี้  

  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 1 หลอด Exp มากขึ้นจากเดิม 2 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 
  2 หลอด Exp มากขึ้นจากเดิม 3 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 3 หลอด Exp มากขึ้นจากเดิม 4 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ จะต้องเก็บ Exp มากขึ้นจากเดิม 5 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 5 จะต้องเก็บ Exp มากขึ้นจากเดิม 6 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 6 จะต้องเก็บ Exp มากขึ้นจากเดิม 7 เท่าตัว จากปรกติ
  - การสะสม Book Of Growth ครั้งที่ 7 จะต้องเก็บ Exp มากขึ้นจากเดิม 8 เท่าตัว จากปรกติ

    

  12. แก้ไขการเกิดมอนสเตอร์ของ ดัน Biolab เป็นเกิดแบบสุ่มจุด ไม่ Fix พิกัดการเกิดอีกต่อไป