สร้างเมื่อ :

Baron Information : OPTION REFINE BONUS ตีบวกเพิ่มโบนัสพิเศษ

Description รายละเอียดกิจกรรม

  Baron Information : OPTION REFINE BONUS ตีบวกเพิ่มโบนัสพิเศษ

   

   

  REFINE BONUS : ตีบวกเพิ่มโบนัส เพื่อให้การเล่นมีความหลากหลายแตกต่างไม่จำเจแบบเก่าๆ

  Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus Option

  ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของ[] และ อีลู โอลิ  รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีความแปลกใหม่ไม่จำเจแบบเก่าๆ


  สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ Option ของ IRO เข้ามาใช้จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม

  กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine

  ตัวอย่าง


   

  สถานะ Random การตีบวกของ Helm มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 กันระยะไกล +1% ป้องกันธาตุ +1% โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 กันระยะไกล +2% ป้องกันธาตุ +2% โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 กันระยะไกล +3% ป้องกันธาตุ +3% โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 กันระยะไกล +4% ป้องกันธาตุ +4% โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 กันระยะไกล +5% ป้องกันธาตุ +5% โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 DEF +6 กันระยะไกล +6% ป้องกันธาตุ +6% โจมตีกึ่ง +3%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 DEF +7 กันระยะไกล +7% ป้องกันธาตุ +7% โจมตีกึ่ง +3%
  Refine +8  -  - MAXHP +240 DEF +8 กันระยะไกล +8% ป้องกันธาตุ +8% โจมตีกึ่ง +4%
  Refine +9  -  - MAXHP +270 DEF +9 กันระยะไกล +9% ป้องกันธาตุ +9% โจมตีกึ่ง +4%
  Refine +10  -  - MAXHP +300 DEF +10 กันระยะไกล +10% ป้องกันธาตุ +10% โจมตีกึ่ง +5%

   

   


   

  สถานะ Random การตีบวกของ Armor มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ลดร่าย +1% กัน STUN +1% MAXHP +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ลดร่าย +1% กัน STUN +1% MAXHP +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ลดร่าย +1% กัน STUN +2% MAXHP +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ลดร่าย +2% กัน STUN +2% MAXHP +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ลดร่าย +2% กัน STUN +3% MAXHP +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 ลดร่าย +3% กัน STUN +4% MAXHP +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 ลดร่าย +3% กัน STUN +5% MAXHP +3%
  Refine +8  -  - MAXHP +240 MDEF +8 ลดร่าย +4% กัน STUN +6% MAXHP +3%
  Refine +9  -  - MAXHP +270 MDEF +9 ลดร่าย +4% กัน STUN +7% MAXHP +4%
  Refine +10  -  - MAXHP +300 MDEF +10 ลดร่าย +5% กัน STUN +8% MAXHP +5%

   


   

  สถานะ Random การตีบวกของ Shield มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 กัน Neutral +1% ATK +1 ป้องกันบอส +5%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 กัน Neutral +1% ATK +3 ป้องกันบอส +6%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 กัน Neutral +2% ATK +6 ป้องกันบอส +7%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 กัน Neutral +2% ATK +8 ป้องกันบอส +8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 กัน Neutral +3% ATK +10 ป้องกันบอส +9%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 DEF +6 กัน Neutral +4% ATK +12 ป้องกันบอส +10%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 DEF +7 กัน Neutral +5% ATK +14 ป้องกันบอส +11%
  Refine +8 MAXHP +240 DEF +8 กัน Neutral +6% ATK +16 ป้องกันบอส +12%
  Refine +9 MAXHP +270 DEF +9 กัน Neutral +7% ATK +18 ป้องกันบอส +13%
  Refine +10  -  - MAXHP +300 DEF +10 กัน Neutral +8% ATK +20 ป้องกันบอส +15%

   


   

  สถานะ Random การตีบวกของ Footgear มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 Free +4 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +6
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 Free +8 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +12
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 Free +12 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +1% MAXSP +18
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 Free +16 ป้องกันกึ่ง +1% MATK +2% MAXSP +24
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 Free +20 ป้องกันกึ่ง +2% MATK +2% MAXSP +30
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 Free +24 ป้องกันกึ่ง +2% MATK +3% MAXSP +36
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 Free +28 ป้องกันกึ่ง +3% MATK +4% MAXSP +42
  Refine +8  - MAXHP +240 Free +32 ป้องกันกึ่ง +4% MATK +5% MAXSP +48
  Refine +9  -  - MAXHP +270 Free +36 ป้องกันกึ่ง +4% MATK +6% MAXSP +54
  Refine +10  - MAXHP +300 Free +40 ป้องกันกึ่ง +5% MATK +7% MAXSP +60

   


   

  สถานะ Random การตีบวกของ Garment มีโอกาสทั้งหมดดังนี้          
  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 โจมตีกึ่ง +1% กัน STUN +1% MAXSP +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 โจมตีกึ่ง +1% กัน STUN +1% MAXSP +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 โจมตีกึ่ง +2% กัน STUN +2% MAXSP +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 โจมตีกึ่ง +3% กัน STUN +2% MAXSP +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 โจมตีกึ่ง +3% กัน STUN +3% MAXSP +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 โจมตีกึ่ง +4% กัน STUN +4% MAXSP +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 โจมตีกึ่ง +5% กัน STUN +5% MAXSP +7%
  Refine +8 MAXHP +240 MDEF +8 โจมตีกึ่ง +7% กัน STUN +6% MAXSP +8%
  Refine +9  -  - MAXHP +270 MDEF +9 โจมตีกึ่ง +8% กัน STUN +7% MAXSP +9%
  Refine +10 MAXHP +300 MDEF +10 โจมตีกึ่ง +10% กัน STUN +8% MAXSP +10%

   


   

  Weapon LV.1

  Tier 1

                             
  Refine +1 ATK +1

  MATK +1%

  STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +1%            
  Refine +2 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +2%            
  Refine +3 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +3%            
  Refine +4 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +4%            
  Refine +5 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5%            
  Refine +6 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 1%          
  Refine +7 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%      
  Refine +8 ATK +4 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 โจมตีบอส +7% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 3% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2%      
  Refine +9 ATK +5 MATK +2% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 โจมตีบอส +7% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1 ASPD +1
  Refine +10 ATK +5 MATK +2% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 โจมตีบอส +8% เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะ Curse 5% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 ASPD +2

   


   

  Weapon LV.2

  Tier 1

                               
  Refine +1 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5% Cri แรงขึ่น+1%            
  Refine +2 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +5% Cri แรงขึ่น+2%            
  Refine +3 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% Cri แรงขึ่น+3%            
  Refine +4 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +6% Cri แรงขึ่น+4%            
  Refine +5 ATK +3 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +7% Cri แรงขึ่น+5%            
  Refine +6 ATK +4 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +7% Cri แรงขึ่น+6%  โจมตีกึ่ง +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6%        
  Refine +7 ATK +5 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 โจมตีบอส +8% Cri แรงขึ่น+7%  โจมตีกึ่ง +2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%      
  Refine +8 ATK +6 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 โจมตีบอส +8% Cri แรงขึ่น+8% โจมตีกึ่ง +3% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% ASPD +1    
  Refine +9 ATK +7 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 โจมตีบอส +9% Cri แรงขึ่น+9% โจมตีกึ่ง +4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% ASPD +1 DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +1
  Refine +10 ATK +8 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 โจมตีบอส +10% Cri แรงขึ่น+10% โจมตีกึ่ง +5% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% ASPD +2 DEX +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2

   


   

  Weapon LV.3

  Tier 1

                                 
  Refine +1 ATK +1

  MATK +1%

  STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +1% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +1%        
  Refine +2 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +2% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +2%        
  Refine +3 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+6% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% โจมตีบอส +6% โจมตีกึ่ง +3%        
  Refine +4 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+8% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% โจมตีบอส +6% โจมตีกึ่ง +4%        
  Refine +5 ATK +5 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+10% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +5%        
  Refine +6 ATK +6 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+12% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +6%        
  Refine +7 ATK +7 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+14% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1%      
  Refine +8 ATK +8 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +2 INT +1 LUK +2 DEX +1 Cri แรงขึ่น+16% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% ASPD +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
  Refine +9 ATK +9 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+18% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% โจมตีบอส +9% โจมตีกึ่ง +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% ASPD +1 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
  Refine +10 ATK +10 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +3 INT +2 LUK +3 DEX +2 Cri แรงขึ่น+20% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +10% โจมตีบอส +10% โจมตีกึ่ง +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 12% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP

   


   

  Weapon LV.4

  Tier 1

                                 
  Refine +1 ATK +2

  MATK +1%

  STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+2% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +1%        
  Refine +2 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+4% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +4% โจมตีบอส +5% โจมตีกึ่ง +2%        
  Refine +3 ATK +6 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+6% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +5% โจมตีบอส +6% โจมตีกึ่ง +3%        
  Refine +4 ATK +8 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+8% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +6% โจมตีบอส +7% โจมตีกึ่ง +4%        
  Refine +5 ATK +10 MATK +3% STR +1 AGI +1 VIT +1 INT +1 LUK +1 DEX +1 Cri แรงขึ่น+10% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +7% โจมตีบอส +8% โจมตีกึ่ง +5%        
  Refine +6 ATK +12 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+12% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +8% โจมตีบอส +9% โจมตีกึ่ง +6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +1% ASPD +1    
  Refine +7 ATK +14 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+14% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +9% โจมตีบอส +10% โจมตีกึ่ง +7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +2% ASPD +1    
  Refine +8 ATK +16 MATK +5% STR +2 AGI +2 VIT +2 INT +2 LUK +2 DEX +2 Cri แรงขึ่น+16% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +11% โจมตีบอส +11% โจมตีกึ่ง +8% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +3% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +2 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
  Refine +9 ATK +18 MATK +6% STR +3 AGI +3 VIT +3 INT +3 LUK +3 DEX +3 Cri แรงขึ่น+18% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +13% โจมตีบอส +13% โจมตีกึ่ง +9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +4% ASPD +2 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +4 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
  Refine +10 ATK +20 MATK +7% STR +3 AGI +3 VIT +3 INT +3 LUK +3 DEX +3 Cri แรงขึ่น+20% โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +15% โจมตีบอส +15% โจมตีกึ่ง +10% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ +5% ASPD +3 เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จากการโจมตีระยะไกล , ใกล้ จะได้รับ SP +6 โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 12% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP

   

  ลิ้งรายละเอียด Bonus Option Tier II