สร้างเมื่อ :

Bonus Option Tier II สำหรับอุปกรณ์สวมใส่ มีดรอปจาก Monster !!

Description รายละเอียดกิจกรรม

  Bonus Option Tier II สำหรับอุปกรณ์สวมใส่ มีดรอปจาก Monster !!


   

   

  หากต้องการอัพเกรด Option Tire 2
  มีเงื่อนไขดังนี้ 

  - Refine Item ให้ถึง +5 ก่อนถึงจะออฟได้ 

  - ใช้ Oridecon 50 อัน

  - ใช้เงิน 500,000 Zeny

   

   วัตถุดิบในการออฟ Tier2

   

   เลือกส่วนที่ต้องการออฟ Tier2 ของที่จะเลือกออฟต้อง +5 ขึ้นไป

   

  ลากกล่องออฟที่ต้องการใช้ออฟมาฝั่งขวา และกด ขายระบบจะแจ้งอัตตราสำเร็จแต่ละแบบ

   

  NPC Option Equipment & Weapon Tier ll

  สามารถนำวัตถุดิบมา Option ได้ที่ NPC Equipment Option II  พิกัด Morocc 147 85 

  นำออฟชั่นต่างๆ มาออฟกับ Equipment , Weapon +5 ขึ้นไปโดยใช้ 

  - เงินจำนวน 500,000 zeny +  Oridecon x 50 ในการออฟ 1 ครั้ง โอกาสสำเร็จ 50%

  - สามารถออฟทับได้โดยใช้ เงินจำนวน 500,000 zeny +  Oridecon x 50 ในการออฟ 1 ครั้ง โอกาสสำเร็จ 50%

  - สามารถใช้  Lucky Craft 20% เพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%

  - หากไม่สำเร็จ จะเสียเงินจำนวน 500,000 zeny +  Oridecon x 50 และกล่องออฟชั่น (แต่ไอเทมที่นำไปออฟยังคงอยู่)

  - สามารถเปิดใช้  Breaking Protection (หากล้มเหลว) จะทำการรักษา กล่องออฟชั่น และ ไอเทมหลักที่นำไปออฟเอาไว้ได้ 

  - สามารถใช้  Lucky Craft 100% ในการออฟติด 100 %

   

   


  เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ที่มีรายชื่อด้านล่างนี้จะมีโอกาส 0.05% ได้กล่อง  Option Tier II Box  (เสียค่าเปิด150k)

  1. มอนสเตอร์รหัส 1001 : Scorpion
  2. มอนสเตอร์รหัส 1016 : Archer Skeleton
  3. มอนสเตอร์รหัส 1023 : Orc Warrior
  4. มอนสเตอร์รหัส 1026 : Munak
  5. มอนสเตอร์รหัส 1028 : Soldier Skeleton
  6. มอนสเตอร์รหัส 1029 : Isis
  7. มอนสเตอร์รหัส 1030 : Anacondaq
  8. มอนสเตอร์รหัส 1032 : Verit
  9. มอนสเตอร์รหัส 1035 : Hunter Fly
  10. มอนสเตอร์รหัส 1036 : Ghoul
  11. มอนสเตอร์รหัส 1037 : Side Winder
  12. มอนสเตอร์รหัส 1040 : Golem
  13. มอนสเตอร์รหัส 1041 : Mummy
  14. มอนสเตอร์รหัส 1044 : Obeaune
  15. มอนสเตอร์รหัส 1045 : Marc
  16. มอนสเตอร์รหัส 1056 : Smokie
  17. มอนสเตอร์รหัส 1058 : Metaller
  18. มอนสเตอร์รหัส 1060 : Bigfoot
  19. มอนสเตอร์รหัส 1061 : Nightmare
  20. มอนสเตอร์รหัส 1064 : Megalodon
  21. มอนสเตอร์รหัส 1067 : Cornutus
  22. มอนสเตอร์รหัส 1069 : Swordfish
  23. มอนสเตอร์รหัส 1071 : Pirate Skeleton
  24. มอนสเตอร์รหัส 1072 : Kaho
  25. มอนสเตอร์รหัส 1073 : Crab
  26. มอนสเตอร์รหัส 1098 : Anubis
  27. มอนสเตอร์รหัส 1099 : Argiope
  28. มอนสเตอร์รหัส 1100 : Argos
  29. มอนสเตอร์รหัส 1101 : Baphomet Jr.
  30. มอนสเตอร์รหัส 1102 : Bathory
  31. มอนสเตอร์รหัส 1103 : Caramel
  32. มอนสเตอร์รหัส 1106 : Desert Wolf
  33. มอนสเตอร์รหัส 1109 : Deviruchi
  34. มอนสเตอร์รหัส 1110 : Dokebi
  35. มอนสเตอร์รหัส 1111 : Drainliar
  36. มอนสเตอร์รหัส 1114 : Dustiness
  37. มอนสเตอร์รหัส 1116 : Eggyra
  38. มอนสเตอร์รหัส 1117 : Evil Druid
  39. มอนสเตอร์รหัส 1118 : Flora
  40. มอนสเตอร์รหัส 1119 : Frilldora
  41. มอนสเตอร์รหัส 1121 : Giearth
  42. มอนสเตอร์รหัส 1127 : Hode
  43. มอนสเตอร์รหัส 1129 : Horong
  44. มอนสเตอร์รหัส 1130 : Jakk
  45. มอนสเตอร์รหัส 1131 : Joker
  46. มอนสเตอร์รหัส 1132 : Khalitzburg
  47. มอนสเตอร์รหัส 1133 : Kobold
  48. มอนสเตอร์รหัส 1134 : Kobold
  49. มอนสเตอร์รหัส 1135 : Kobold
  50. มอนสเตอร์รหัส 1138 : Magnolia
  51. มอนสเตอร์รหัส 1139 : Mantis
  52. มอนสเตอร์รหัส 1140 : Marduk
  53. มอนสเตอร์รหัส 1141 : Marina
  54. มอนสเตอร์รหัส 1142 : Marine Sphere
  55. มอนสเตอร์รหัส 1143 : Marionette
  56. มอนสเตอร์รหัส 1144 : Marse
  57. มอนสเตอร์รหัส 1145 : Martin
  58. มอนสเตอร์รหัส 1146 : Matyr
  59. มอนสเตอร์รหัส 1149 : Minorous
  60. มอนสเตอร์รหัส 1151 : Myst
  61. มอนสเตอร์รหัส 1152 : Orc Skeleton
  62. มอนสเตอร์รหัส 1153 : Orc Zombie
  63. มอนสเตอร์รหัส 1154 : Pasana
  64. มอนสเตอร์รหัส 1155 : Petite
  65. มอนสเตอร์รหัส 1156 : Petite
  66. มอนสเตอร์รหัส 1158 : Phen
  67. มอนสเตอร์รหัส 1163 : Raydric
  68. มอนสเตอร์รหัส 1164 : Requiem
  69. มอนสเตอร์รหัส 1165 : Sandman
  70. มอนสเตอร์รหัส 1166 : Savage
  71. มอนสเตอร์รหัส 1169 : Skeleton Worker
  72. มอนสเตอร์รหัส 1170 : Sohee
  73. มอนสเตอร์รหัส 1177 : Zenorc
  74. มอนสเตอร์รหัส 1178 : Zerom
  75. มอนสเตอร์รหัส 1179 : Whisper
  76. มอนสเตอร์รหัส 1180 : Nine Tail
  77. มอนสเตอร์รหัส 1188 : Bongun
  78. มอนสเตอร์รหัส 1189 : Orc Archer
  79. มอนสเตอร์รหัส 1191 : Mimic
  80. มอนสเตอร์รหัส 1192 : Wraith
  81. มอนสเตอร์รหัส 1193 : Alarm
  82. มอนสเตอร์รหัส 1194 : Arclouze
  83. มอนสเตอร์รหัส 1195 : Rideword
  84. มอนสเตอร์รหัส 1196 : Skeleton Prisoner
  85. มอนสเตอร์รหัส 1197 : Zombie Prisoner
  86. มอนสเตอร์รหัส 1199 : Punk
  87. มอนสเตอร์รหัส 1207 : Sting
  88. มอนสเตอร์รหัส 1208 : Wanderer
  89. มอนสเตอร์รหัส 1209 : Cramp
  90. มอนสเตอร์รหัส 1211 : Brilight
  91. มอนสเตอร์รหัส 1215 : Stem Worm
  92. มอนสเตอร์รหัส 1216 : Penomena
  93. มอนสเตอร์รหัส 1219 : Abysmal Knight
  94. มอนสเตอร์รหัส 1243 : Sasquatch
  95. มอนสเตอร์รหัส 1246 : Christmas Cookie
  96. มอนสเตอร์รหัส 1248 : Cruiser
  97. มอนสเตอร์รหัส 1249 : Myst Case
  98. มอนสเตอร์รหัส 1253 : Gargoyle
  99. มอนสเตอร์รหัส 1255 : Nereid
  100. มอนสเตอร์รหัส 1256 : Pest
  101. มอนสเตอร์รหัส 1257 : Injustice
  102. มอนสเตอร์รหัส 1258 : Goblin Archer
  103. มอนสเตอร์รหัส 1260 : Dark Frame
  104. มอนสเตอร์รหัส 1261 : Wild Rose
  105. มอนสเตอร์รหัส 1263 : Wind Ghost
  106. มอนสเตอร์รหัส 1265 : Cookie
  107. มอนสเตอร์รหัส 1267 : Carat
  108. มอนสเตอร์รหัส 1269 : Clock
  109. มอนสเตอร์รหัส 1273 : Orc Lady
  110. มอนสเตอร์รหัส 1274 : Megalith
  111. มอนสเตอร์รหัส 1276 : Raydric Archer
  112. มอนสเตอร์รหัส 1277 : Greatest General
  113. มอนสเตอร์รหัส 1278 : Stalactic Golem
  114. มอนสเตอร์รหัส 1279 : Tri Joint
  115. มอนสเตอร์รหัส 1281 : Sage Worm
  116. มอนสเตอร์รหัส 1282 : Kobold Archer
  117. มอนสเตอร์รหัส 1290 : Skeleton General
  118. มอนสเตอร์รหัส 1291 : Wraith Dead
  119. มอนสเตอร์รหัส 1292 : Mini Demon
  120. มอนสเตอร์รหัส 1293 : Creamy Fear
  121. มอนสเตอร์รหัส 1294 : Killer Mantis
  122. มอนสเตอร์รหัส 1297 : Ancient Mummy
  123. มอนสเตอร์รหัส 1298 : Zombie Master
  124. มอนสเตอร์รหัส 1300 : Caterpillar
  125. มอนสเตอร์รหัส 1301 : Am Mut
  126. มอนสเตอร์รหัส 1303 : Giant Hornet
  127. มอนสเตอร์รหัส 1304 : Giant Spider
  128. มอนสเตอร์รหัส 1305 : Ancient Worm
  129. มอนสเตอร์รหัส 1306 : Leib Olmai
  130. มอนสเตอร์รหัส 1309 : Gajomart
  131. มอนสเตอร์รหัส 1310 : Majoruros
  132. มอนสเตอร์รหัส 1311 : Gullinbursti
  133. มอนสเตอร์รหัส 1314 : Permeter
  134. มอนสเตอร์รหัส 1315 : Assaulter
  135. มอนสเตอร์รหัส 1316 : Solider
  136. มอนสเตอร์รหัส 1318 : Heater
  137. มอนสเตอร์รหัส 1319 : Freezer
  138. มอนสเตอร์รหัส 1321 : Dragon Tail
  139. มอนสเตอร์รหัส 1322 : Spring Rabbit
  140. มอนสเตอร์รหัส 1366 : Lava Golem
  141. มอนสเตอร์รหัส 1367 : Blazer
  142. มอนสเตอร์รหัส 1368 : Geographer
  143. มอนสเตอร์รหัส 1369 : Grand Peco
  144. มอนสเตอร์รหัส 1378 : Demon Pungus
  145. มอนสเตอร์รหัส 1379 : Nightmare Terror
  146. มอนสเตอร์รหัส 1380 : Driller
  147. มอนสเตอร์รหัส 1391 : Galapago

   

   


   

   Option Tier II Box เสียค่าเปิด 150k จะสุ่มกล่องออฟคุณสบบัติที่สามารถนำมาออฟ Weapon & Equipment Tier  ll ได้ดังนี้

  1. [ Weapon Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
  2. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุพิษแรงขึ้น 5%
  3. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุน้ำแรงขึ้น 5%
  4. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุลม แรงขึ้น 5%
  5. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์ แรงขึ้น 5%
  6. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุมืด แรงขึ้น 5%
  7. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุไฟ แรงขึ้น 5%
  8. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุดิน แรงขึ้น 5%
  9. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุวิญญาณ แรงขึ้น 5%
  10. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ ธาตุผีดิบ แรงขึ้น 5%
  11. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท มังกร แรงขึ้น 5%
  12. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท ปลา แรงขึ้น 5%
  13. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท สัตว์ แรงขึ้น 5%
  14. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภทไร้รูปร่าง แรงขึ้น 5%
  15. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท พืช แรงขึ้น 5%
  16. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท ปีศาจ แรงขึ้น 5%
  17. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท บอส แรงขึ้น 5%
  18. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท แมลง แรงขึ้น 5%
  19. [ Weapon Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ประเภท กึ่งมนุษย์ แรงขึ้น 5%

   

  1. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท มังกร  5%
  2. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ปลา 5%
  3. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท สัตว์ 5%
  4. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ไร้รูปร่าง 5%
  5. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท พืช 5%
  6. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท ปีศาจ 5%
  7. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท บอส 5%
  8. [ Shield Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ประเภท แมลง 5%
  9. [ Shield Tier 2 ] MAXHP +100
  10. [ Shield Tier 2 ] EXP +3%
  11. [ Shield Tier 2 ] MAXSP +10 
  12. [ Shield Tier 2 ] MDEF +3 

   

  1. [ Helm Tier 2 ] EXP +3%
  2. [ Helm Tier 2 ] SP Recovery 10%
  3. [ Helm Tier 2 ] FLEE +5
  4. [ Helm Tier 2 ] MAXHP +100
  5. [ Helm Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
  6. [ Helm Tier 2 ] Aspd +3%
  7. [ Helm Tier 2 ] Hit +10
  8. [ Helm Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก +3%
  9. [ Helm Tier 2 ] โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +3%

   

  1. [ Armor Tier 2 ] EXP +3%
  2. [ Armor Tier 2 ] SP Recovery 10%
  3. [ Armor Tier 2 ] FLEE +5
  4. [ Armor Tier 2 ] MAXHP +100
  5. [ Armor Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
  6. [ Armor Tier 2 ] MAXSP +10
  7. [ Armor Tier 2 ] MDEF +3
  8. [ Armor Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดเล็ก +3%
  9. [ Armor Tier 2 ] ป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ +3%

   

  1. [ Footgear Tier 2 ] EXP +3%
  2. [ Footgear Tier 2 ] SP Recovery 10%
  3. [ Footgear Tier 2 ] โจมตีระยะไกลแรงขึ่น +3%
  4. [ Footgear Tier 2 ] MAXHP +100
  5. [ Footgear Tier 2 ] FLEE +5
  6. [ Footgear Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
  7. [ Footgear Tier 2 ] MAXSP +10
  8. [ Footgear Tier 2 ] MDEF +3

   

  1. [ Garment Tier 2 ] EXP +3%
  2. [ Garment Tier 2 ] SP Recovery 10%
  3. [ Garment Tier 2 ] MAXHP +100
  4. [ Garment Tier 2 ] โจมตีกายภาพมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ 8% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
  5. [ Garment Tier 2 ] เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ SP +1 ระยะไกล , ใกล้
  6. [ Garment Tier 2 ] MAXSP +10
  7. [ Garment Tier 2 ] MDEF +3

   


   

  ลิ้งรายละเอียด Optine Refine Bonus Tier I