สร้างเมื่อ :
Database Monster Boss

ข้อมูลบอสใหม่ และ เก่า ในเซิร์ฟเวอร์เกมส์

Monster : Ghostring MOB ID : 1120

Ma