สร้างเมื่อ :
Woe Informantion

ข้อมูลกิลด์วอร์

Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : จันทร์, ศุกร์ , อังคาร(กิจกรรม 1-1 บ้าน Tournament, 1-1 Zone Tournament, 2-2 บ้าน Tournament, 2-2 Zone Tournament)
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : (70%ของจำนวนกิลด์ที่ร่วมวอร์)
 • สมาชิกกิลด์ : 20-30 คน (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมจากจำนวนผู้เล่น)
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
 • Pre Guildwar : 5 และ 9 เมษายน 2564
 • First Guildwar : 19 และ 23 เมษายน 2564
 • Guildwar Tournament : 3 - 5 Season ขึ้นอยู่กับกิลด์ที่ยังร่วมแข่งขัน ( เริ่ม 26 เมษา )
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • เงินสด : จำนวน 2,000 - 5,000 บาทต่อหลัง (ขั้นต่ำ 2,000 บาท ไม่มีหลังต่ำกว่านี้สำหรับบ้านแข่งขันหลัก) และ สำหรับบ้าน Free รางวัล 10KCC
 • ทุกกิลด์ที่เข้าร่วม FIRST GUILDWAR จะได้รับ สนับสนุน 1,000 บาท(20คน+) (กิลด์ที่ร่วมกิจกรรม Close Beta รับเพิ่ม 1,000 บาท) (กิลด์จาก Cosmo รับเพิ่ม 1,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท
 • ทุกกิลด์ที่เข้าร่วม TOURNAMENT GUILDWAR จะได้รับ สนับสนุน 5,000 บาท(25คน+) / 3,000 บาท(18คน+) (กิลด์ที่ร่วมกิจกรรม Close Beta รับเพิ่ม 2,000 บาท) (กิลด์จาก Cosmo รับเพิ่ม 3,000 บาท(25คน+) / 2,000 บาท(18คน+) ) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
 • Suport Meeting Guild (ต้องมีการจัดมิตติ้งกิลด์จิง มีข้อมูลยืนยันในการนัดจัดมิตติ้งกิลด์ และมีรูปภาพการจัดมิตติ้งกิลด์ หรือ คลิบไลฟ์สด เป็นหลักฐานให้ทีมงาน)จำนวนคนไปมิตติ้ง 15 คน ขึ้นไป 10,000 บาท / จำนวนคน 20 คน ขึ้นไป 15,000 บาท
 • Support กิลด์นอนวัด(พากิลด์มาวอร์มากกว่า 20 คน แล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับเงินสนับสนุนกิลด์ละ 500 บาท)
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน Hohen
aldeg_cas02
Wuerz
aldeg_cas04
Rephe
gefg_cas01
Yesne
gefg_cas03
Brigh
payg_cas01
Sacre
payg_cas04
Swanh
prtg_cas02
Fadhg
prtg_cas03
Special
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามปิด!!รูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ สามารถช่วยกันบ้านได้ แต่ต้องอยู่คนละชั้นกับกิลด์หลัก

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 3. จากกติกาข้อ 2. ส่งผลให้ไม่สามารถยิง Paladin ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้าน สามารถส่งหลักฐานกับทีมงาน เช่น ภาพถ่าย ฯ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 4. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 20 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 5. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 20 คน แล้วทั้ง 20 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 6. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 20 คน แล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับเงินสนับสนุนกิลด์ละ 500 บาท แต่กิลด์ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนทุกวันด้วย
Rules Alliance กติกากิลด์วอร์พันธมิตร (หากผิดกฏจากที่ทีมงานวิเคราะห์ พิจารณาตัดสินแล้ว จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที)
 • 1. การใช้ชื่อกิลด์(สาขา) รูปกิลด์ต้องแตกต่างกัน!! เพื่อกันอ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
  1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
  1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
  1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน


 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน(กิลด์ A ต้องออกจากบ้านให้หมด และ ไม่อยู่ในช่วงที่มีกิลด์คู่ต่อสู้บุกจะแตก) ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน


 • 3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน (หากจะมีการช่วยกันบ้าน ต้องกันคนละชั้น ห้ามกันในชั้นเดียวกันเด็ดขาด!!)

  3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
  3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
  3.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
  3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน